Tankar om volontärarbete

Volontärarbete är något som kommer mer och mer, som blir allt mer populärt. En del säger att det beror på att människor söker mer meningsfullhet i livet, att man vill göra något för att hjälpa och bidra med till andra.”Det finns en nödvändig sorts galenskap att tro att just du kan förändra världen.
En galenskap som gränsar till genialitet och som samtidigt är den enklaste vardagsklokhet:
Du kan det, och du gör det tillsammans med andra”. Bernt Rosengren

Jag börjar artikeln med just det citatet, för att det säger så mycket om vad vi kan göra för andra människor, för världen som vi bor på tillsammans. Om vi tror på det, om vi tror på att vi kan och om vi väljer att göra det med kärlek, om vi gör det för att våra hjärtan vill det.

Volontärarbete är något som kommer mer och mer, som blir allt mer populärt. En del säger att det beror på att människor söker mer meningsfullhet i livet, att man vill göra något för att hjälpa och bidra med till andra.

Hur gör man?

Men i all denna djungel av volontärorganisationer och företag. Hur gör man egentligen? Hur kan man gå tillväga om man har en längtan, en dröm att resa som volontär och lära sig mer om andra kulturer.

Ofta kan man komma på en hel hög med saker som hindrar oss istället för att faktiskt genomföra det. Det kan vara tankar på att är att det är dyrt, att man är för gammal- för volontärarbete gör man ju bara när man är ung – eller? Även tankar på att man inte kan åka så långt bort dyker upp ibland. Vissa ser hinder eftersom de har familj – kan man åka med familj? – går det ens?

Och jag säger – Det går! Allt går om man bara vill. Om du skulle gå bortom de hinder som du tänker på, vad skulle du göra då? Om allt var en enda stor möjlighet – skulle du åka då?

Vilka åker som volontär?

Människor i alla möjliga olika livssituationer reser varje år som volontär. Det är allt från studenter, ungdomar, pensionärer, män, kvinnor. Man kan ha olika syften med sin resa. Människor reser av olika anledningar. Många känner att det är något som saknas i livet, livet går på automatik och man vill ut och uppleva något nytt.

Kanske för att få avstånd till det som händer i ens liv, för att få andra perspektiv på livet eller för att upptäcka och lära om en annan kultur.

För sanningen är den att Sverige är ett land på ett jordklot med oändliga resurser, oändliga färgsprakande kulturer med människor som vi kan lära oss så mycket från. Sverige är som volontären Joanna uttryckte det ” bara en droppe i havet”, av allt hon ville upptäcka.

”Resorna jag har gjort har förändrat mig otroligt mycket. Man får en helt annan bild av hur världen är så otroligt stor och jag och min kultur är bara en droppe i havet. Om ens det. Det har gett mig mer förståelse för andra kulturer, tankesätt, religioner mm. 

Jag har lärt mig att det finns så otroligt många sätt att vara mot varandra, att det finns andra prioriteringar än de man ofta hittar i Sverige. Jag har lärt mig att aldrig ta något för givet och att min livsstil och konsumerande direkt påverkar andra människor. 

Jag har lärt mig att det finns en hel värld fylld med människor och kulturer som jag vet så lite om som jag så gärna vill uppleva. Jag har lärt mig att det finns andra sätt att leva och andra sätt att vara lycklig på, andra svårigheter och andra mål”. / Joanna

Volontärarbete och resor vi gör för att verkligen upptäcka och lära oss mer om världen sätter spår hos oss. Det sår små frön i vårt medvetande. Innan du reser kan du fråga dig själv. Vad vill jag bidra med till andra människor, vad kan jag lära mig av dem jag möter?, vad kan jag lära mig av andra kulturer, hur kan jag möta det jag upplever med nyfikenhet och inte motstånd.

Världen är en stor plats. Det finns många länder. En del rika, vissa fattiga, vissa länder otroligt rika – men med en resursfördelning som inte kommer befolkningen till nytta.

Resa med jobbet/yrket

Många reser för att de vill ha något mer än en vanlig semesterresa som charter. Något som ger mer mening. Kanske har du ett yrke i Sverige där du kan dela av dig av dina kunskaper till andra. Det kan vara att du arbetar som sjuksköterska, byggare, elektriker eller liknande. Många projekt/länder behöver också hjälp med att utveckla sitt datanät. Kanske har du speciella kunskaper och kan hjälpa en skola att installera/omprogrammera datorer så att de fungerar?

Alla åldrar!


Det finns egentligen ingen begränsning på hur gammal man kan vara för att resa som volontär. Många som reser är över 50 och en del har uppnått pensionsåldern.
Ålder skall inte vara något hinder. Som äldre har du just med livserfarenhet och kunskaper som faktiskt kan vara till fantastisk nytta!
Kanske är det faktiskt just nu du skall göra slag i saken och göra det du länge drömt om. Att få resa med mening, att hjälpa andra, att ge av sina kunskaper och lära känna ett nytt land, en ny kultur.

Resa med Familj och barn


Även att resa med familj är möjligt. Det finns en del projekt dit du kan ta med dina barn och där ni kan jobba och uppleva saker tillsammans.
Du kanske vill visa dina barn något annat än det som finns i Sverige. Barn har oftast väldigt lätt att anpassa sig till nya miljöer. De är nyfikna och framåt och skaffar vänner lätt.
Att resa som en hel familj kan vara otroligt stärkande och sammansvetsande och man har ett minne för livet som man har gemensamt med sina barn. En resa där ni upplevde en annan kultur tillsammans.

”Vi är en familj och barnen går i grundskola och vi vuxna jobbar. Vi tog semester och barnen fick ledigt mot att vi undervisade dem på resan. Vi föräldrar ville visa barnen att alla kan göra någonting för miljön (även om ingen ensam kan rädda hela världen) och ge barnen lite hopp i klimatfrågan och samtidigt en känsla för att man mår bra av att hjälp andra, människor som djur”. / Anna (reste till Malaysia med man och barn).

Vad kan man jobba med?

Det finns mängder med projekt där du kan arbeta som volontär, och där du kan jobba med olika saker. Kanske har du ett intresse i Sverige som du vill utveckla eller kanske finns det något annat du tycker är intressant eller något nytt du vill lära dig?

Här följer några förslag på vad du kan arbeta med:

Jobba med Skola/utbildning

Många väjer att arbeta med barn i skolor. Beroende på vart du åker kan det finnas olika krav på erfarenhet och liknande. Men för att till exempel lära ut engelska men inte kunna språket i landet är det inte omöjligt att jobba i skola ändå.

Utbildning kan göras på många sätt. Genom bilder, gester och liknande. Hör efter med det projekt som du tycker verkar intressant. Vissa organisationer har kombinerade språk och volontärresor, eller så kanske du kan lära dig själv lite grunder hemma.

Jobba med Sjukvård

Många som exempelvis är utbildade sjuksystrar åker som volontärer och jobbar med sitt yrke. Men på vissa sjukhus finns även möjlighet att arbeta med barn, handikappade och äldre. Det kan handla om att leka med och aktivera barn, plåstra om, ge medicin, tvätta, gå på promenader och liknande. Bara att ge dem den kärlek som du kan bidra med. Det kan handla om att fler får möjlighet att komma ut på promenader och bli aktiverade.

Jobba med barn

Många volontärer jobbar med barn på ett eller annat sätt. På skola, dagis, barnhem eller liknande. Det kan handla om att vara lärare, assistent, eller mest leka och pyssla med barnen. Det kan bero helt på var du är och vad du har för uppgifter.

I vissa fall kanske barnen har föräldrar och de går i skolan i samma stad/by, i andra fall kan barnen vara föräldralösa. I barnhemsmiljöer blir personalen ofta förebilder, likt moders- eller fadersgestalter och många av barnen söker otroligt mycket uppmärksamhet och kärlek.

Det finns delade åsikter om volontärarbete med barnhemsbarm. Läs mer om detta i nästa artikel/guide eller på volontarguiden.se.

Information

Är du intresserad av en speciell fråga och gillar att informera människor kan ett informationsprojekt vara något för dig.
Det kan vara alltifrån HIV/AIDS information till lokalbefolkning. Att åka runt till byar, informera om preventivmedel. Det kan också vara direkt på ett HIV/AIDS center som ibland kan finnas som projekt.

Det kan också handla om att informera och utbilda om människors rättigheter eller att ge barn ur ursprungsbefolkningar rätten till utbildning på sitt eget språk.

Djurvård

En del projekt arbetar med att bevara utrotningshotade arter. Det kan bland annat vara projekt som arbetar med forskning för att förbättra djurens villkor i nationalparker.

Bygga

Gillar du att bygga och ta i? Att arbeta med kroppen och skapa. Då kanske ett byggprojekt skulle passa dig. Många projekt/organisationer arbetar för att bygga upp skolor, hus, läkarcentraler, barnhem eller annat. För att starta en ny skola etc. eller för att bygga ut och kunna ta emot fler elever/barn och klienter.

IT-projekt

Tycker du att det är kul med datorer kanske ett IT-projekt skulle vara något för dig. Det handlar ofta om att undervisa barn och vuxna grunderna i hur man använder en dator. Startar och stänger av, samt hur man använder word, excel och internet.
Är du mer tekniskt intresserad kan en del projekt behöva hjälp med att installera och fixa datorerna så att de kommer igång och kan användas av elever.

Miljö

Intresset för miljö och jorden ökar för varje år. Jorden vi lever på behöver vård och omhändertagande. Vissa projekt arbetar med marinbiologsforskning, andra med att städa/rensa mycket nedsmutsade områden, med informationsarbete, med forskning på hur bland annat sprängfiske skadar korallrev etc.

Plantering/information

Det många projekt och organisationer tror på är hjälp till självhjälp. Där kommer bland annat trädplantering och odling in i bilden. Det kan handla om att utbilda småjordbrukare genom att förbättra odlingsteknikerna. Det kan vara projekt där man arbetar med att plantera träd/och eller utbilda befolkning i trädplantering och agrikultur. (odlingsteknik).

Träden hjälper familjerna att bli självförsörjande och skapar helt nya förutsättningar för det som människor är i stort behov av som mat, ved, medicin, skugga, foder till djuren, vitaminer.

På sådana projekt kan du vara med och se hur arbetet går till, hjälpa till att plantera träd, hjälpa till att ge microfinanslån till bönder/kvinnor så att de till exempel kan köpa en höna, en get som senare kan ge egen avkasting så att kvinnan kan få en inkomst, betala tillbaka microlånet och sedan fortsätta som självförsörjande då hon kan sälja ägg, mjölk och annat som ger avkastning från lånet.

Varför betalar man för att arbeta som volontär?

En fråga som brukar väcka frågor hos människor är pengar, kostnader. I världen finns idag tusentals och åter tusentals projekt. Vissa stora, andra små som har startats av människor som vill förbättra livsvillkoren för sina medmänniskor, för djur, miljö och för jorden.
För att kunna göra detta måste projekten finansieras på något sätt. Det kan kosta mycket pengar att driva en skola, barnhem eller miljöprojekt. Det behövs skolbänkar, böcker, lärarna/personalem som arbetar där ska ha lön, skoluniformer kostar, mat till elever och inventarier. Olika projekt behöver olika utrustning. Det kostar varje dag pengar att driva något. Stort som smått.

Idag finns tusentals eldsjälar runt om i världen som kanske inte har den turen att få statliga bidrag eller bidrag från andra organisationer. Det kan vara en granne, en människa som vill ge av sig själv till andra. Som vill förbättra levnadsvillkoren för andra och startar projekt med sina egna medel, sina egna sparade eller inte parade pengar. I många fall blir de mindre organisationerna och projekten beroende av donationer för att över huvud taget överleva. För att fortsatt kunna hjälpa människorna som berörs.

”Jag träffade Mama Faraji i Moshi Tanzania, en eldjäl som tog hand om sina syskonbarn efter att föräldrarna gått bort, och som sedan började ta hand om andra föräldralösa barn, och barn som blivit övergivna – med sina egna medel, sina egna pengar. Nu lever hon och tar hand om runt 15 barn som av olika anledningar lämnats bort. Mama Faraji är en av många eldsjälar på jorden som jobbar för att göra livet lättare för andra och som är i behov av ekonomiskt stöd för att hjälpa barnen till en ljusare framtid” / Karolina

Dessa anledningar är några till varför de flesta volontärprojekt kostar pengar. Man betalar helt enkelt till projektet, beroende på organisation även administrativ kostnad. För pengarna en volontär betalar, kan det även vara möjligt att anställa en eller flera lokala personer.

Beroende på hur du bokar/reser. Om du åker själv, genom organisation eller kyrka kan det givetvis kosta olika. Det kan också vara så att du i något projekt/paketresa betalar för mat och boende och att även den kostnaden ingår i priset. Om du är osäker vad pengarna går till, kontakta och fråga företaget eller organisationen du åker med. 


Det du istället får uppleva är värt alla pengar i världen och är en känsla som man näsan inte kan beskriva utan att själv uppleva den. Det är både en resa på ett inre och yttre plan och det skall mycket till för att gå oberörd ur en givande och annorlunda resa, där man kommer människorna och kulturen nära. Ofta kommer nya insikter och man ser livet med andra ögon. Ofta med vetskapen om att vi människor kanske inte är så olika.

Vi brukar säga att det är en stor personlig utveckling att resa som volontär. Man får så oerhört mycket tillbaka av de människor och den kultur du upplever. Och finner vänner för livet!


”Många tycker att det kostar väldigt mycket att åka iväg och jobba volontär, vilket jag också tyckte, men det är värt det. Man får uppleva så otroligt mycket som man aldrig skulle kunna uppleva på en charterresa plus att man får vänner för livet. Att åka på en volontärresa är ovärderligt och det är någonting alla borde få uppleva”./ Hannah

Hur kan jag resa som volontär/praktikant?

Res som student

Du kan även resa som volontär eller ha utlandspraktik som Högskolestudent eller genom resandeskola. Kanske ingår det praktik i din utbildning på skolan och du väljer att göra den utomlands i något projekt du hittar själv, eller som skolan har kontakt med. Kanske kan du göra din c- uppsats utomlands?

Det finns även uppsjöar med resandeskolor (folkhögskolor) som har kurser i Global utveckling, kultur, språk, miljö och politik. Man studerar då innan i Sverige om ett land och har olika ämnen på schemat. Ofta kan programmet/kursen avslutas med en studieresa eller praktik utomlands.

Men det är också en fin idé om du är intresserad av kultur, politik, om du är nyfiken på jorden och frågor som miljö och mänskliga rättigheter eller om du vill lära dig om andra kulturer. Det finns även resandekurser på distans, där klassen träffas vid speciella temahelger på skolan och gör uppgifter på distans för att sedan tillsammans göra en resa till det landet man studerat och läst om.
Kika efter vad olika skolor har för möjligheter. Sök på globala studier, resandekurser etc. Tänk om det finns den rätta kursen/utbildningen för dig oavsett om du jobba samtidigt eller inte.

Se mer på: www.folkhogskola.nu

”Av tillfälligheter hittade jag kursen på Internet. Den passade mig väldigt bra för att jag kunde arbeta heltid och läsa kursen på distans. I kursen ingick det en resa till Östafrika. Resans längd varierade från tre veckor till tio veckor. I kursen kunde man arbeta som volontär om man ville i olika yrken. Allt är upp till dig” / Robert

Hjälporganisation

Det finns en del hjälporganisationer i Sverige som har projekt utomlands och under vissa perioder kan de söka praktikanter till dessa projekt. Det kan ofta handla om att man skall stanna längre period och göra förarbete i Sverige och eventuellt också efterarbete när man kommit hem. Kanske göra en undersökning, anordna föreläsningar, informationsträffar eller utställningar. En del organisationer står för resan och praktikanten får boende och fickpengar för tiden i det aktuella landet.
Se efter på globalportalen.org och forum syds hemsida. Där annonserar olika organisationer efter praktikanter och volontärer.

Volontärförmedling/företag

Det finns många stora och mindre organisationer/företag som paketerar och anordnar sina egna volontärresor. Ofta finns det olika projekt och länder att välja mellan. Känn efter vad du skulle vilja göra och vart du skulle vilja åka.

När du reser med volontärförmedling brukar boende, mat, kontaktpersoner, vissa utflykter vara inkluderade. Även pengar till själva projektet. Se efter vad som gäller med din organisation. Vissa kombinerar även språk och volontärresor. Kanske är det nu du ska göra slag i saken att lära dig spanska eller något annat språk du drömt om?

Företagen brukar ha projekt inom miljö, byggnad, barnomsorg, djurvård, utbildning, sjukvård, information, IT, äldrevård med mera.

Kyrka

Vissa församlingar i Sverige har kontakt med projekt i andra länder. Många kyrkor startar även de projekt som det ibland kan behövas volontärer eller praktikanter till.

Beroende på vilken församling det är kan det vara olika regler. Kanske är det bara aktiva medlemmar som får ansöka om volontärplats. Andra platser kan vem som helst ansöka till.

Svenska kyrkan har ett speciellt volontärprogram och skickar volontärer bland annat till Brasilien och Bangladesh.
Många länder som exempelvis Tanzania har ett stort samarbete med Sverige. Hör efter med någon församling, sök på internet, se på svenska kyrkans och kristna fredsrörelsens hemsidor och se vilka möjligheter som finns!

Studieförbund

Det finns mängder av studieförbund runt om i Sverige som anordnar kurser och studiecirklar i intressanta ämnen. Ibland kan där även finnas kulturkurser och resandekurser.
Studiecirkel kan du även starta själv genom till exempel Studiefrämjandet. Är ni minst tre personer som vill undersöka och läsa om något. Till exempel en kultur, eller undersöka närmare om volontärarbete utomlands kan ni starta en tillsammans. Det kostar ingenting och Studiefrämjandet står för lokal. Hur blir det bättre än så?

Nu har du chansen att undersöka vilka möjligheter som finna tillsammans med likasinnade! Kanske kan ni göra en volontärresa tillsammans.

Ordna resan själv

Självklart går det även att ordna volontär eller praktikplats utomlands själv. Fast det kanske är svårare och mer tidskrävande. Sök på internet. Kontakta olika organisationer och projekt utomlands. Du kan söka på engelska så är chansen större att det skulle komma upp något för dig.

När du väljer att fixa en volontärresa själv, tänk på att det är annat som gäller. Genom det ställe du får kontakt med kan ni komma fram till olika slags förbindelser. Ibland kan boende ingå, ibland kan du få ordna det själv.
Många organisationer söker själv volontärer direkt genom sin hemsida utan att gå via andra större företag som har samarbete med dem. Det kan då vara så att du får ett billigare pris.

Undersök och jämför vilka möjligheter som finns. Det finns något för alla! Det gäller bara att se möjligheterna! Tar du en gång steget ut, finns chansen att du inte vill resa hem igen!

Globala gymnasieutbildningar

Intresset för världen och globala frågor blir större och större. Nu finns även gymnasieskolor med internationell och global inriktning. Är du intresserad av språk, kultur, politik, globala frågor med mera kanske en sådan utbildning skulle vara något för dig. I studieplan kan det ingå praktik utomlands, eller du kan välja att göra ditt specialarbete i och om ett annat land. Skolorna kan också ha utbytesprogram för eleverna.

Det finns även program för djurvård, där det ingår praktik på forskningscenter för vilda djur i Afrika etc.

Kanske skulle detta vara något för dig? Se efter vilka möjligheter som finns.

Om du vill läsa mer om volontärarbete kan du se dessa länkar
Volontärguiden
Facebook-gruppen Earth Beats
Globalportalen
Forum Syd

Var den första som kommenterar

Svara till