Kvinnornas situation i Guatemala

Karolina beskriver i dagens artikel kvinnornas situation i Guatemala, ett land som länge plågats av strider och fattigdom. Vid nästa presidentval ställer en kvinnlig kandidat upp. Vi får hoppas att detta är en vändning till det bättre för kvinnorna i detta lilla land.

När krig härjar i världen och fattigdomen är ett faktum, är det kvinnorna som oftast drabbas hårdast. I Guatemala är detta inget undantag. Efter år av inbördeskrig är landet slitet, och sättet männen behandlade kvinnor under kriget följer ännu med idag och våldet blivit värre med åren.
 
Kvinnorna har under decennier blivit förtryckta och redan under spanjorernas intåg i Centralamerika under 1500-talet förde de med sig budskapet att ”kvinnornas plats är i hemmet”. Detta stärktes också genom inbördeskriget och kvinnor hotades med våld om de lämnade hemmen.

I stora familjer med många barn är det oftast någon av pojkarna som väljs ut till att studera om det finns pengar för det. Detta medför också att ungefär 60 procent av alla kvinnor i Guatemala inte kan läsa eller skriva. Men av ursprungsbefolkningen är andelen ännu större. De som lever isolerade i byar och talar sitt egna indianspråk har förmodligen aldrig gått i skola och då inte heller lärt sig läsa.
 

Ett annat problem är att de kvinnor som vågat sig ut för att arbeta ofta blir sexuellt ofredade på sitt arbete och istället då håller sig borta från arbetslivet. De kvinnor som ändå arbetar får ibland inte se sin intjänade lön alls, då lönen ofta utbetalas till den äkta maken.
 
Den allmänna åsikten i Guatemala är att våldet mot kvinnor inte är ett problem. Det har hänt att journalister som undersöker och lyfter fram problemet om kvinnovåldet ofta blir hotade. Rättssystemet i Guatemala är i regel viljelöst, ineffektivt och korrumperat.
 
De kvinnor som trots allt vågar slita sig loss med viljan att eventuellt studera eller skaffa ett arbete blir ofta misshandlade i hemmen. Kvinnorna har börjat inse att de kan mer och vill mer, vill ha mer frihet, men ändå är det några som sätter stopp för det. Oftast någon i den egna familjen. Detta medför att många av Guatemalas kvinnor blir mördade på grund av okunskap och diskriminering. Landet har en av de högsta procenten av kvinnomord i världen, en siffra som alltjämt ökar.
 
År 2004 ledde den höga statistiken till att landet fick besök av specialrapportören i OAS, de amerikanska staternas organisation, och specialrapportören för våld mot kvinnor inom FN som arbetar för de mänskliga rättigheterna. Men, regeringen blundar, och inget händer. Under årets fyra första månader 2005 mördades 218 kvinnor. Det är nästan två kvinnor om dagen. Nu har det gått så långt att Amnesty kräver att Guatemalas regering utreder morden.
 
År 2004 mördades 527 kvinnor i Guatemala. Det är en ökning med 38 procent från året innan. Mer än hälften av kvinnorna var under 30 år och en stor del av dem hade våldtagits, lemlästats eller halshuggits.
 
I Guatemala city finns ett center som heter solo para mujeres (bara för kvinnor) dit de kan komma för att tvätta, äta, leka med sina barn eller också sova. Många av kvinnorna har blivit sexuellt utnyttjade i sina familjer och tvingas söka sig bort från hemmet, ofta hamnar de på gatan och allt vad det innebär. Prostitution, knark och bråk.

Med drogerna glömmer de bort allt hemskt som hänt. En flyktväg. Men det blir också en ond cirkel, för många kvinnor mördas när de går på gatan. Umgås de i gängkretsar kan de bli mördade på grund av avundsjuka eller hämnd. Våldet i Guatemala ökar lavinartat.
 
Mayakvinnorna, ursprungets folk blir ofta diskriminerade inom sjukvården och många kvinnor tvingas föda sina barn utan barnmorskor, hälsovårdstjänster eller smärtlindring. Guatemala har också den näst sämsta statistiken i Latinamerika när det gäller dödsfall under graviditeten.
 
Eftersom arbetssituationen i Guatemala är hård och en stor del av befolkningen lever i stor fattigdom skaffar sig kvinnorna ändå små inkomstkällor. Det kan handla om att sälja små fruktpåsar, laga mat på gatan, sälja hantverk till turister, eller annat. Ständigt ser man kvinnor med bylsen på mage eller rygg fulla med föremål till försäljning. Här finns inte på tal om något pensionsutbetalande, så här måste man arbeta för att överleva. Även om du är över 70 år.

På senare tid har dock kvinnorna erbjudits att organisera sig och delta. Speciellt demokratin och freden har gjort framsteg genom initiativ från kvinnor. Här måste kvinnorna se till att kämpa för sina rättigheter, försöka ändra på de diskriminerande attityderna som möter dem samt på något sätt förändra lagstiftningen.
 
Snart är det nytt presidentval i Guatemala och detta år har en framstående kvinna vid namn Rigoberta Menchú Tum slagit sig in på den politiska banan och kandiderar som Guatemalas första kvinnliga president. Rigoberta är inte bara kvinna utan hör till urbefolkningen maya och en grupp som kallar sig Quiché och har även tilldelats Nobels fredspris år 1992. Vinner hon presidentvalet kommer hon att kämpa för sitt folk och för dess rättigheter och förhoppningsvis gör det även att kvinnornas situation förbättras i landet.
 
Kanske kommer det att bli svårt men hoppas kan vi alltid. Jag ska i alla fall hålla min tumme för Rigoberta!

2 kommentarer på Kvinnornas situation i Guatemala

  1. Alex mcfire

    Finns det inte en dödskult ifrån Mayakulturen, man läser många gånger om etniska gäng i USA att just ifrån
    El Salvador och Guatemala är fruktansvärt våldsamma. Tillfälligheter?
    Jag tror inte det.

Svara till