Mayacivilisationen – de största rikena och historia om den mystiska världen

PalenqueDjupt inne i den latinamerikanska djungeln existerade för en tid sedan ett imperium vi knappt kan föreställa oss i dag. En civilisation vars befolkning hyste oerhörda skickligheter och var före sin tid på många plan – under en era som varade i nära 1500 år. I del ett av denna serie om mayacivilisationen berättar Karolina om dess en gång så mystiska värld.

Mayafolket var härskare av sin omgivning och de tyglade naturkrafterna för att skapa fantastiska konstverk och byggnader. Många är vi som aldrig slutar fascineras av dessa människor, som under århundraden bedrev sådan enorm skicklighet inom astrologi, matematik och byggnadskonst. Men vad hände egentligen. Varför försvann de så fort, varför ödelade de sina majestätiska städer de byggt upp och vart tog de egentligen vägen?

Efter tusen år av framgång kollapsade mayaimperiet. Ingen vet var de tog vägen. De magnifika städer som byggts upp förvandlades till spökstäder och sedan dess har moder jord återtagit byggnaderna. Djungeln har haft sin gilla gång och växt över dessa riken. Frågorna är många och svaren får vi nog vänta på.

I dag, årtusenden senare berättar mysterierna kring detta majestätiska folk och deras gudaliknande kungar en historia om erövring, uppfinningsrikedom och katastrof.

Mayabefolkningen – vilka var de?

Dessa människor var ett komplext och sofistikerat folk vars historia har blivit och blir än i dag avslöjad genom översättningarna av de mästerliga hieroglyfer de lämnat efter sig.
 
De är mest beundrade för sina verk och sin skicklighet i målningar, sten, jade och keramik. Konsten som de lämnat efter sig berättar historier om imperier där kungar regerade med absolut makt över folket. Mayabefolkningens territorium sträckte sig över en yta från Chiapas och Yucatán i Mexiko, till hela det som är dagens Guatemala och Belize samt de västra delarna av Honduras och El Salvador. Dessa ytor dominerades av vildväxt djungel där mängder av fåglar, djur och insekter levde. Den mäktiga jaguaren som har en stor roll inom mayakulturen levde även den runt imperierna.

Det var i sådan svårframkomlig terräng i djungeln som några av de största och mest framgångsrika städerna Tikal och Yaxchilán byggdes. Under många år trodde arkeologerna att mayafolket levde fredligt i ungefär 40 självständiga stadsstater med sina egna kungadynastier. På senare år har de här teorierna om ett fredligt folk börjat bytas eftersom hieroglyfernas skrift berättar en helt annan historia. Från en bild av ett fredligt folk, kommer en bild av blodiga krig mellan staterna. I dag vet vi att det förekom mängder av brutala krig och människooffer var grundläggande komponenter i mayafolkets liv.
 
Kungarna var vanliga precis som vi, men för sitt folk hade de definitivt övernaturliga egenskaper. Människorna var trogna sina kungar och det kunde då få brutala konsekvenser. De stod i blodsskuld till gudarna. De värdesatte människoliv och blod högt och därför sågs detta som offergåvor.

Blodet var det mest heliga och värdefulla som man kunde offra till gudarna för att betala skulden från skapelsen. Blodutgjutelse och människooffer styrde kungens strategiska tänkande. De valde allierade och angrep grannar för att blidka sina gudar. Cirka 200 e.Kr var den blomstrande perioden i mayas tid. Ingen stad lyckades ta över en annan men ett maktcentrum var på stor frammarsch…

Tikal

Det var staden Tikal som var en av få städer som blev starka under den första eran innan Kristi födelse och sedan fortsatte att vara stark. Tikal var en stad som aldrig gick under! Under en period hotas Tikals storhet av staden Calakmul som båda var två stora dynastiska huvudstäder. De låg i ständig strid med varandra. Calakmul verkar ha varit initiativtagare och byggde allianser runt Tikal och i princip stängde in sin fiende.
 
För att föra en kamp mot Calakmul behövdes en stark, ambitiös ledare som kunde utmana sin fiende. Hans namn var Yikin Cham Kawiil. Han byggde ett av mayafolkets viktigaste byggnader, en pyramid som skulle motstå tidens tand – Den stora Jaguarens tempel. En stor mayapyramid var en symbol för makt och prestige.

Mayas byggnadskonstruktioner

För att bygga dessa magnifika verk krävdes en enormt stor skicklighet. Mayafolket hade inga packdjur, de hade inga metallverktyg men de hade en obegränsad tillgång till lättbearbetad kalksten och massor av arbetskraft. Kalksten höggs ut, knuffades, bars eller drogs till sin rätta plats och stenhuggare formade stenarna med stenverktyg och trähammare.
 
När templet var färdigt mätte det 45 meter i höjd. Nu hade staden Tikal en symbol för makt och frälsning. Ledare Yikin Cham Kawiil besegrade senare Calakmul och senare även de två andra stadsfienderna El Peru i väst och Narajo i öst.
 
När vi ser på Tikal i dag, ser vi vad den stora ledaren skapade efter segern. Vi kan kalla den Segerns sötma. Tikal var utan tvekan den mäktigaste staten i mayacivilisationen. Men Tikal var inte ensam – cirka 40 mil genom djungeln fanns en annan plats.

Palenque – arkitekturens och matematikernas fäste

Staden låg västerut från Tikal och hette Palenque. Där höll en annan dynasti på att växa fram. Palenque hade även den kämpat länge mot Calakmul och kungen som styrde Palenque dödades.
 
Tills mitten av 1900-talet hade man ingen aning om vem av ledarna som skapat detta imperium som vi kan se i Palenque i dag. Men så en dag fann arkeologen Alberto Ruz en ledtråd som skulle leda till gåtan. Han började med utgrävningarna som ledde honom efter tre års grävande ner i en trappa, med lönngångar och dörrar till gravkammaren. Han hade funnit graven till Palenques största härskare – hans namn var Pacal den store.
 
Pacal blev kung över Palenque under stadens mest kritiska tid. Palenque var en stad nära kollaps när den unge Pacal kröntes till kung bara 12 år gammal. Som ny kung lät han bygga de allra vackraste och största byggnader och han upprättade nya arkitektoniska mönster.

Under 60 år blev arkitekturen som Pacals ingenjörer införde de bästa i den nya världen. Sitt 68:e år som kung år 683 var det sista i hans levnadshistoria. Pacal som gått från en tolvårig pojke till framgångsrik regent, och den viktigaste i Palenques historia.
 
Pacal begravdes 80 år gammal i en påkostad och utsmyckad grav. Han täcktes med röd cinnober och pryddes med vackra smycken. Över hans ansikte placerades en vacker mask av påkostad jadesten. Hans grav kan jämföras med Faraonernas pyramider i Egypten – det kanske säger en del om hans storhet.

Matematik

Pacals son Kam Bahlam fortsatte regera, hans ingenjörer gjorde ett enormt stort framsteg. För att bygga komplexen som kungen beordrat gjorde de avancerade geometriska beräkningar vars like ingen skådat i resten av världen. Detta system baserades på mayafolkets kompletta talsystem. Mayafolket var före sin tid på många vis och en sak var att Kam Bahlams ingenjörer införde ett tal som vi i dag skulle kalla för ”noll” vilket gjorde att de kunde göra enorma uträkningar för sina byggnadsverk.
 
Grekerna och romarna var även de fantastiska ingenjörer och matematiker, men ingenting kan mätas med vad dessa människor skapade.
 
Chichén Itzá och mayafolkets kunskap i astronomi
Denna stad blev den viktigaste av städer från år 800 till 1050. En av stadens unika byggnader var El Caracol som var ett astronomiskt observatorium.
 
Mayafolket var besatt av tiden och stjärnorna och studerade himlen i århundraden. De använde olika instrument för att kunna mäta avstånd och för att kunna fokusera på en punkt. Med dessa enkla redskap som bestod av två pinnar kunde mayafolket följa stjärnorna och planeterna och mäta tid.
 
I El Caracol kunde människor observera solen och månen. Den är byggd i nära perfekt linje med Venus nordligaste placering på himlen. Den är riktad i enlighet med himlakroppar och händelser som vinter och sommarsolståndet.

Venus – ödets planet

För maya var Venus den viktigaste himlakroppen efter solen och månen. Men för maya stod inte Venus för det kvinnliga som i många andra läror utan för det maskulina. Människorna trodde också att planeten gav ifrån sig skadliga strålar och stängde för sina fönster när den syntes.

Mayakalendern

Dessa tidiga astronomiska observationer gjorde det möjligt för maya att bygga en kalender, den så kallade mayakalendern som var forntidens mest exakta. Maya hade två kalendrar, en rituell och en solkalender. Solkalendern är väldigt lik den kalender som vi använder i dag och maya mätte upp solåret till 365 dagar. Redan då, för nära 1000 år sedan kunde de med enkla redskap mäta tiden.

Det säger en del om deras skicklighet. Även deras beräkningar av Venus rörelser och månförmörkelser var även de lika träffsäkra. Utefter planeters banor på himlavalvet har maya också skapat sina pyramider och byggnader. Allt har en strategiskt riktig funktion att fylla. Maya skapade även skuggspel som inträffade någon gång per år när planeterna eller månen stod i en viss bana på himlen.

Kollaps

Efter över tusen år av framgång kollapsade mayaimperiet. Ingen vet var de tog vägen. De magnifika städer som byggts upp förvandlades till spökstäder och sedan dess har moder jord återtagit rikena. En efter en av de storslagna städerna överges och ett imperium som sträckt sig över en period på nästan 1500 år faller samman. Städer överges, kungar försvinner och härmed har den klassiska mayaperioden sitt slut.
 
Så ett rike med de högsta av pyramider, en stadsplanering som ingen skådat och storslagna palats i kungars ära började plötsligt förfalla. En stad efter en annan. Mayacivilisationen slungades in i mörkret. Orsaken är omdiskuterat. Mayacivilisationen var ett samhälle som pressade sig till sitt yttersta. Det finns ingen enkel förklaring, men forskare tror att en naturkatastrof lett fram till mayas fall. En tid då jorden inte gav några grödor, vattnet var dåligt vilket ledde till undernäring och sjukdomar.
 
Kungarna kunde inte längre göra något och befolkningen lämnade sina vackra städer för evigt.

Spanjorernas intåg

Chichen Itzas storhetstid varade inte så länge efter de andra rikenas fall. Även denna stad led senare samma öde som sina grannar i söder och människorna försvann. Även Chichen Itza kollapsade. År 1517 anlände spanjorerna till Yucatáns stränder men vad de möttes av i dessa majestätiska städer var knappt något liv alls. Alla stora städer låg öde. Men en liten skara ur en splittrad mayacivilisation som levde i byar på landsbygden satte sig emot spanjorerna. Mayafolket satte upp hårt mot hårt och i kriget dödade mayakrigare tusentals conquistadorer.

 

Religionsomvändning och bokbål

De maya som överlevde krig och sjukdomar förföljdes ytterligare. Munken Diego de Landa från Spanien hade sänts ner för att omvända mayafolket till kristendomen. Hans sätt var att brutalt tvinga på dem religionen. Han såg sig som en ung idealist som kom till den Nya världen för att rädda själar. Han ville omvända folk till det som han såg som ”den enda sanna tron”.
 
De Landa tog till med ytterligare krafter och beordrade i juli 1562 ett bokbål där många av mayafolkets heliga texter var skrivna eftersom han ansåg att de var djävulens verk. Detta bokbål var förödande och förintade tusentals års kunskap om mayabefolkningen. Denna dag var en av världshistoriens stora tragedier. Vi hade med största sannolikhet vetat mer om mayacivilisationen om inte dessa heliga skrifter försvunnit.
 
Men forskare vet att de platser som grävts ut nu bara är början. Ständigt hittas nya platser. Nu kommer ett uppsving med vår tids utveckling och andra instrument som vi kan använda för att hitta gömda mayariken.
 
De berg och kullar man sett vid flygövervakningar kan likaväl vara djungelns gömda skatter som legat orörda i hundratals år. Arkeologer har ett stort arbete framför sig. Vi är bara i början av kunskapen om detta mystiska folk och vi har otroligt mycket kvar att lära. 
  
Med denna artikel vill jag berätta om och väcka nyfikenhet om mayas civilisation och därmed några av de orsaker till varför man ska besöka dessa platser. Mayas komplexa tillvaro är inget man lär sig över en dag, men är du intresserad rekommenderar jag starkt ett besök vid någon av de forna rikena. Har du alla sinnen på spänn lovar jag att du kommer att få en upplevelse du sent kommer glömma.

Mer om Mexiko

Upplevelser Mexico

Äventyrsresor Centralamerika

Äventyret Costa Rica
Hika långt in i djungeln till en avlägsen by där enbart tre familjer bor. Upplev ett massivt vattenfall i en gömd grotta och lär dig om medicinväxter. Detta är en spektakulär resa med mycket äventyr genom Costa Rica.
$1444

Upplev mayakulturen
Lämna turiststråken i Cancun och utforska den genuina delen av Yucatanhalvön på riktigt. Från soliga stränder och grönskande djungel till höglandet i Chiapas, res genom Belize, Guatemala och södra Mexico under 22 dagar.
$2136

Det bästa av Centralamerika
Från antika ruiner till aktiva vulkaner, rör dig utanför de vanliga områdena. Under 33 dagar får se nästan alla Centralamerikas länder. Det blir tropiska regnskogar, koloniala städer och hisnande landskap däremellan.
$3099

Upplevelser Centralamerika

6 kommentarer på Mayacivilisationen – de största rikena och historia om den mystiska världen

Svara till