Nepal – Where the legend began

Tredje besöket i landet kändes nästan ”hemtamt”. Här var jag åter i det vackra landet, med de vänliga människorna, den överallt levande och påtagliga religionen, den kaotiska, starkt luftförorenade, bullriga men oerhört charmiga huvudstaden Kathmandu och tystnaden i de mäktiga bergen.

Nepals historia i korthet

Historiskt, kulturellt och språkligt har Nepal sedan årtusenden varit en mötespunkt för människor tillhörande de tibeto-burmanska och indoeuropeiska språkgrupperna. Legenderna hävdar att Kathmandu dalen förr var en stor insjö som torrlades av en prins. Med ett kraftigt svärdshugg högg han ett djupt sår i den bergskedja som omgav sjön och tömde den på vatten. Hugget kan ses än idag i Chobarklyftan, nära Patan.

De första historiska spåren dateras till 6-700-talen före Kristus när ett mongoliskt folk, Kiratis, regerade över Kathmandudalen. Under denna period introducerades buddhismen för första gången i Nepal. På 300-talet e Kr invaderades Nepal av en Indo-Ariskgrupp som avsatte den siste Kiratis kungen. På 600-talet e Kr tillträdde den förste Thakurikungen tronen. Hans dotter Bhrikuti gifte sig med Tibets grundare Prins Songtsen Gampo.

Under Thakuriepoken grundlades staden Kantipur, som senare blev landets huvudstad Kathmandu. Malla perioden, Nepals historiska höjdpunkt, började på 1200-talet. Under denna period rådde stort välstånd och många av de vackra tempel som vi kan beskåda än idag byggdes av Malla kungarna. På 1300-talet startade en uppdelning av riket i mindre kungadömen. I Kathmandudalen växte tre starka kungariken fram med Kathmandu, Patan och Bhaktapur som huvudstäder.

1372 grundades den tredje Malla dynastin som hade sin höjdpunkt under ledning av regenten Yaksha Malla, 1428 – 82. Då var riket återförenat, men föll ännu en gång sönder i mindre riken efter hans död. År 1768 erövrade ghorkakungen Prithvi Narayan Shah Kathmandudalen och grundade Shah dynastin, som består än idag. Under 1700-talet började britternas expansion i Fjärran Östern, och 1792 anländer det första brittiska sändebudet till Kathmandu.

Nepaleserna kom i krig med britterna i början av 1800-talet vilket ledde till att man förlorade stora landområden. Från år 1816 till 1951 var Nepal praktiskt taget helt stängt för utlänningar. År 1846 ägde en palatsrevolution rum och Jung Bahadur Rana grep makten. Därefter lät han avrätta hundratals framstående ministrar. ”Ranas” blev en andra kunglig familj efter kuppen och flera av deras medlemmar blev ledande politiker.

Efter Andra Världskriget återgick makten till den rättmätige kungen Tribhuvan. På grund av oroligheter flydde han till Indien i slutet av 1950 talet. Han återvände till Nepal 1951 och grundade en regering där även Rana medlemmar ingick. Efter sin död 1955 ersattes han av sin son Mahendra, som försökte skapa ett nytt politiskt system i Nepal. Han dog 1972 och ersattes av sonen Birendra. Även under hans regeringsperiod utvecklades landet mycket långsamt och korruptionen blomstrade. Folkets missnöje ledde till stora kravaller 1979.

Till följd av dessa lovade kungen att reformera det politiska systemet och 1981 hölls de första valen enligt de nya riktlinjerna. Tyvärr fortsatte den politiska instabiliteten och vid valet 1994 fick det kommunistiska partiet regeringsmajoritet. Senare val har lett till andra resultat. I juni 2001 mördades kung Birendra och nästan hela hans familj på ett mycket brutalt och oförklarligt sätt av kronsprins Dipendra, som även tog sitt eget liv. Birendras bror Gyanendra utsågs till kung. Vad detta leder till för landets invånare får framtiden utvisa.

Geografi, Klimat

Nepal är ungefär 800 kilometer långt och mellan 90 till 230 kilometer brett. Ytmässigt är landet litet, enbart 140 800 km2 stort, men har de största höjddifferanserna i världen. Från 100 meters höjd i Terai till toppen av världens högsta berg, Mount Everest, 8 848 meter över havet. Landet indelas i flera olika områden; låglandet Terai, Chure bergen, det Inre Terai, Mahabharat bergen, Pahar zonen, och Himalaya.

Ungefär en tredjedel av Himalayas längdsträckning ligger inom Nepals gränser och här finns 10 av världens 14 berg som är högre än 8 000 meter. Klimatmässigt präglas Nepal av monsunperioderna med en torrperiod från oktober till maj och en period av nederbörd mellan juni och september. Maj och början av juni är landets varmaste period. Nederbörd i form av snö förekommer aldrig i Kathmandudalen. Även på högre höjder, med undantag av de allra högst belägna regionerna, är snöfallet ringa.

Flora och Fauna

Floran är omfattande och artrik med cirka 6 500 olika registrerade arter, från tropiska till högalpina. I mars/april infaller den mest spektakulära blomningsperioden när man kan njuta av färgprakten från olika arter av rhododendron. Att se bergssluttningar med blommande rhododendron mot snöklädda berg är en av de starkaste naturupplevelserna man kan vara med om. På hösten kan man uppleva blommande körsbärsträd i bergsbyarna, även det en vacker naturupplevelse.Även fågellivet är artrikt och varierande, mer än 800 fågelarter har registrerats.

Under bergsvandringarna är möten med rovfåglar, från falkar till de stora gamarna, intressanta.Däggdjursarterna varierar beroende på var i landet de lever. I Terai finns både tiger, elefant, noshörning och olika krokodilarter. Här finns olika arter av hjortar och apor.

Den vackra snöleoparden, ett av de mest legendomspunna däggdjuren, lever i Himalayas mest ödsliga trakter. Få har sett detta starkt utrotningshotade djur.Livsvillkoren och miljöerna för djur, fåglar och växter är starkt hotade på grund av befolkningsökningen som kräver allt mer mark för försörjning. För att motverka detta har flera nationalparker eller naturreservat skapats.

Befolkning

Nepals befolkning uppgår till drygt 25 miljoner invånare och fortsätter att öka med ungefär 600 000 årligen, vilket skapar stora försörjningsproblem. Spädbarndödligheten är mycket hög, läskunnigheten uppgår till enbart cirka 35 % av den totala befolkningen. Den beräknade medellivslängden uppgår till endast 59 år för män och till 58 år för kvinnor. I Nepal har kvinnorna en kortare beräknad medellivslängd än männen, vilket är mycket ovanligt.

Etniskt sett är Nepal mycket intressant. Befolkningen är uppdelad på mer än trettio olika befolkningsgrupper anpassade att leva i olika miljöer. Människor boende i Himalayaområdet tillhör oftast den mongoliska folkgruppen. Några av de största folkgrupperna är Sherpa, Manangpa och Thakalis. Majoriteten av dem är buddhister och deras kultur påminner om den tibetanska. I regionen mellan bergen och låglandet bor bland annat folkgrupperna Magar, Kha, Gurung, Newar, Rai och Limbu.

Deras språk tillhör den Tibeto-Burmanska språkgruppen och deras religioner tillhör shamanism, hinduism eller buddhism. Newarerna dominerar Kathmandudalen. I Terai, låglandet, bor huvudsakligen människor tillhörande folkgruppen Tharu. Deras religion är hinduism.

Nepals officiella språk är Nepali, som talas av cirka 60 % av landets befolkning. Det är nära besläktat med hindi och räknas till den Indo-Europeiska språkgruppen. De olika etniska folkgrupperna har alla sina egna språk.

Religion

I Nepal vävs hinduism och buddhism ofta samman till en oskiljaktlig enhet. Buddha föddes i Lumbini men hans lära nådde inte Nepal förrän cirka år 250 f Kr via den indiske regenten Ashoka. Idag utövas buddhismen framför allt av människor som bor högt uppe i Himalaya och av tibetanska flyktingar. Officiellt är Nepal världens enda land med hinduism som huvudreligion. Drygt 90 % av befolkningen räknar sig som hinduer.Hinduismen är Asiens största religion, räknat till antalet anhängare, och är en av världens äldsta religioner, cirka 3 – 4000 år gammal.

Religionens viktigaste skrifter är de fyra Vedaböckerna. Förutsättningar för religionen är att vi alla går igenom ett antal återfödslar eller reinkarnationer som kan leda till moksha, den själsliga frälsningen som befriar en från återfödande. Med varje återfödsel kan man närma sig, eller fjärma sig från moksha beroende på ens karma, de handlingar man utfört. För västerlänningar är det ofta svårt att förstå den komplexa religionen med dess tusentals gudomligheter.

De tre viktigaste är Brahma, Vishnu och Shiva. En person som inte föds som hindu tillåts inte konvertera till denna religion. En person som fötts som hindu kan heller aldrig byta kast den fötts in i.

Var den första som kommenterar

Svara till