Portugal – De stora upptäckarnas land

Vissa länder tycker man om att besöka, andra tar man till sitt hjärta. Portugal är ett land som man gärna tar till sitt hjärta. Det har mycket att erbjuda när det gäller besök vid historiskt intressanta platser, vacker natur, vänliga människor och ett underbart klimat. Portugal är ett underskattat resmål, som har så mycket mera att erbjuda än bad vid Algarves kust.

Efter att tidigare ha besökt Madeira och Azorerna, båda dessa ögrupper tillhör Portugal, reste jag nu till det portugisiska fastlandet för att bilda mig en uppfattning om detta. Följ med på min, nästan 2 750 kilometer, långa resa genom Portugal, från norr till söder, från öster till väster. Möt detta lilla, intressanta land med Europas västligaste fastlandspunkt Cabo da Roca. Detta blev en resa i historiens, kulturens, naturens och, i viss mån, religionens Portugal.

Jag besökte historiska platser som Tempelriddarnas mäktiga borg i Tomar, staden Guimaraes där landet Portugal föddes och historiska platser som Conimbriga där landets finaste lämningar efter romarna finns och staden Vila Nova de Foz Coa där man kan besöka de världsberömda hällristningarna som är mellan 25 till 28 000 år gamla samt Citania Briteiros där det sista keltiska fästet tillhörande kelterna låg innan det föll för romarnas framstormningar.

Tempelriddarnas borg i Tamar.

I Portugal finns ett stort antal intressanta religiösa byggnader, som många turister besöker. Vackra katedraler och kyrkor, som kyrkan i Fatima dit miljoner pilgrimer söker sig för att besöka den plats där jungfru Maria uppenbarade sig den 13 maj, 1917, eller Capela dos Ossos i Evora som dekorerats med ben från mer än 5 000 avlidna. Här finns gamla vackra befästningsstäder högt uppe på bergstopparna, som byggdes under 11- och 1200-talen för att skydda landets invånare från spanjorernas angrepp. De äldsta spåren efter människor i det område som i dag kallas för Portugal är cirka en halv miljon år gamla, det vill säga att landet har en mycket lång period av mänsklig aktivitet bakom sig.

Här finns sagolikt vacker natur, som i naturreservatet Serra de Estrela med Portugals högsta bergstopp på fastlandet, Torre 1 993 möh och floden Duoros dalgång, där vinodlingarna täcker sluttningarna ned till floden och landets trivsamma huvudstad, Lissabon, med flera monument som minner om de stora sjöfararna Vasco da Gama och Henrik Sjöfararen.

>

Resan innehöll även en del dramatiska upplevelser, till exempel, när jag kom till en liten bergsby där man höll på att vaccinera alla byns invånare mot rabies för att en hund bitit flera av dem.

Geografi och Klimat

Portugal ligger på den Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och i öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder bildar Atlanten landgränser. Portugals yta uppgår till cirka 92 391 kvadratkilometer, vilket motsvarar cirka en femtedel av Sveriges yta.
 
Landets norra del är kuperad och bergig, de högsta topparna når nästan 2 000 meters höjd och finns i bergskedjan Serra da Estrela. Längre norrut flyter floden Duoro genom ett annat vidsträckt högland. Söder om floden Tejo ändrar landskapet karaktär och blir låglänt, särskilt kustremsan i väster. Detta slättland, som kallas Alentejo, vilket betyder ”bortom Tejo”, ligger till största delen lägre än 200 meter över havet. Ett undantag är bergen som markerar gränsen till den sydligaste regionen, Algarve. Sydkusten består av låga sandstränder och höga bergsklippor.

Landets huvudstad heter Lissabon med cirka 561 000 invånare, 2 600 000 inklusive förstäder. Andra större städer är Porto ( 263 000 invånare), Amadora (151 000 invånare), Braga ( 112 000 invånare) och Coimbra (104 000 invånare). Det bor cirka 108 personer per kvadratkilometer i Portugal. (I Sverige c:a 20).I Portugal finns ett tiotal floder. De viktigaste är Tejo, Duoro och Guardiana.

Mer än en tredjedel av landets yta är täckt av skog, vanligast är korkek och pinje. Landets södra del har ett varmt och torrt klimat, som mildras vid västkusten av Atlantens inverkan. I de inre delarna och på Algarvekusten i söder finns risk för torka och vattenbrist. Algarve har ett utpräglat medelhavsklimat och är centrum för turistnäringen. Norra delen av Portugal, som är kuperat och bergigt, får mer regn och är betydligt svalare än de södra delarna. På de högsta bergen kan snö falla vintertid.

Medeltemperaturen per dygn i Lissabon är +11 grader Celcius i januari och +22 i augusti.

Befolkning, Språk och Religion

Portugals befolkning på drygt 10 miljoner invånare växer sedan i början av 1990-talet med i genomsnitt en halv procent per år, vilket i viss mån beror på att kvinnor föder något fler barn än tidigare, men framför allt att den förr så omfattande utvandringen avstannat. Utvandringen har varit ett vanligt inslag sedan 1400-talet. Under 1960- och 1970-talen lämnade många portugiser sitt hemland på grund av fattigdom och arbetslöshet. Efter diktaturens fall 1974 minskade utvandringen och när kolonierna i Afrika blev självständiga återvände 700 000 från främst Angola och Mocambique.

Det finns minst ett par hundratusen invandrare i Portugal. Flertalet av dem kommer från de forna kolonierna Angola och Kap Verde öarna, men även från östra och centrala Europa.

Befolkningen är huvudsakligen koncentrerad till regionerna kring de stora städerna vid Atlantkusten.
Portugiserna säger sig härstamma från lusitanerna, en folkgrupp med keltiska och iberiska rötter som levde i västra delen av den Iberiska halvön när romarna invaderade området på 200-talet före Kristus. Under folkvandringarna på 400-talet fick befolkningen germanska inslag, framförallt i de norra delarna av landet. Den moriska epoken, tiden efter den arabiska erövringen, har lämnat efter sig arabiska spår i söder. Kolonialtiden, från 1500-talet och framåt, medförde en invandring från Asien, Afrika och Sydamerika.

Portugisiska talas i hela landet och i de forna kolonierna. Det är ett romanskt språk med rötter i latinet, men har även, i viss mån, påverkats av arabiskan och afrikanska språk.

Portugal kristnades redan under de första århundradena efter Kristi födelse. Fram till slutet av 1400-talet fanns en ganska stor tolerans gentemot utövare av andra religioner, men 1497 fördrevs judar och morer, araber, som vägrade att konvertera till katolicismen från landet. Under den första republiken, 1910 – 1926, bröts banden mellan kyrka och stat, men under diktaturen, 1926 – 1974, stärktes kyrkans ställning åter.

Cirka 90 procent av landets befolkning är katoliker, övriga invånare tillhör religioner som judendom, islam och protestantism. Religionsfriheten är garanterad i författningen och kyrkan är skild från staten. Den romersk-katolska kyrkan har under långa perioder perioder i historien haft ett starkt inflytande över det portugisiska samhället, men sedan slutet av 1970-talet har kyrkans betydelse minskat något i omfattning.

Flora och Fauna

I norra Portugal finns bergs- och skogsområden med rikt växt- och djurliv. På slätterna och stränderna i söder är detta betydligt mera begränsat. Få resenärer kommer till Portugal enbart för att se på djurlivet, även om några av Europas mest hotade och intressanta djurarter lever här.

De två mest hotade djurarterna är det Iberiska lodjuret, uppskattad population cirka 50-talet djur, som lever på Algarvekustens mest isolerade delar. Det andra starkt utrotningshotade djuret som lever i Portugal är den Iberiska vargen vars population uppgår till endast cirka 200 individer.

Övriga djurarter man kan träffa på i Portugal är kanin, hare, fladdermöss, utter, räv, hjort och vildsvin.
Fågellivet är rikt, både på stannfåglar såväl som flyttfåglar och man kan se flera sällsynta arter, om man har tur, under sin resa genom Portugal, bland annat finns här vit och svart stork, flamingo, häger, olika vadarfåglar, gök, biätare, stortrapp, som är Europas största fågel, tornfalk, örn och olika arter ugglor.

Inom växtriket hittar man arter hemmahörande både i Medelhavsfloran, såväl som i den atlantiska. Skogarna i norr består till stor del av pinjer och i regionen Alenjento växer, den allt mer sällsynta, korkeken. Skogar av eucalyptusträd blir allt mer vanliga runt om i landet.

Cirka 7 % av Portugals yta är avsatt för Nationalparker eller naturreservat som ligger utspridda runt om i landet, vilket ger ett bra skydd av landets olika naturtyper. Portugal var en angenäm bekantskap som jag gärna åter skulle vilja besöka. Den förhållandevis lugna livsstilen, även i huvudstaden Lissabon, upplevde jag som stimulerande. Alla de historiska platserna jag besökte var mycket intressanta och gav en fin inblick i landets, ofta mycket blodiga historia. Portugal kan även erbjuda många natursköna platser där en stressad person kan finna frid och harmoni. Res till Portugal och upplev ett intressant, spännande och fascinerande land!

7 kommentarer på Portugal – De stora upptäckarnas land

 1. Anders

  Ja, Portugal är ett jättebra landssom alla borde åka till!
  Men sedan 1992 när det var jätteprotetester i Latinamerika mot 500-årsjubiléet av Amerikas ”upptäckt” har det väl blivit litet gaggigt att prata om ”upptäckare”?

 2. Kalle B.

  Alltid lika trevligt och intressant att läsa Stalviks presentationer av länder.

 3. Indianarose

  Bra förklaring till ett av världens vackraste land och min boplats. Ett stavfel dock (inte för att det gör mycket) men floden heter Douro, inte Duoro.
  Bra gjort! Välkomna hit.

Svara till