Rätten till ersättning oavsett färdmedel

Publicerat: 22 november 2019, 19:58 CET
Senast redigerat: 23 november 2019, 11:02 CET


Förr eller senare händer det att du blir försenad under en resa. Oavsett om det är på dit- eller hemresan är det ett irritationsmoment. Det blir ett ännu större sådant om transportföretaget är otydligt med villkoren och reglerna kring ersättning vid försening. EU har tydliga regler gällande ersättning vid försening, oavsett om färdmedlet är flyg, tåg eller färja. Ju bättre du känner till dem, desto lättare kommer du att kunna handskas med bolagen om en tvist uppstår. 

Foto: Unsplash

Flyg

De flesta resenärer väljer att flyga för att det ska gå fort att ta sig mellan A och B. Det är därför extra irriterande när det uppstår förseningar. Vid kraftiga förseningar har de flesta flygpassagerare rätt till ersättning. Rättstjänsten Flightright har sedan 2010 arbetat med att förklara flygresenärers rättigheter och hjälpa dem i kampen om rätt ersättning vid försening. Det finns tydliga EU-regler som beskriver förutsättningarna för ersättningen, vilka som har rätt till den och hur mycket den kan uppgå till. Alla som har en giltig biljett, bokningsbekräftelse och om resan har påbörjats till eller från en flygplats inom EU, har rätt till ersättning. Resans syfte spelar ingen roll. Passagerare har bland annat rätt till ersättning om flyget är försenat i mer än 3 timmar, är inställt eller om de inte har blivit informerade om förseningen minst 14 dagar innan avresa. Ersättningsbeloppet varierar mellan 250–600 euro beroende på hur lång flygresan är.

Det finns däremot så kallade extra ordinära omständigheter då ersättningsrätten inte gäller. Dessa är orsaker till förseningar som är utanför flygbolagens kontroll, såsom strejker, oväder och säkerhetsrisker.

Foto: Unsplash

Tåg

Precis som flygresenärer har tågresenärer rätt till ersättning vid försenade och inställda resor. Det spelar ingen roll om förseningen sker innan avgång eller under resans gång. Ersättningsnivåerna baseras på hur lång resan är. Om resan är mindre än 15 mil börjar kompensationen vid 20 minuters försening och stiger sedan ju längre tiden går. Om tågresan är längre än 15 mil finns tre ersättningsalternativ vid försening på över 60 minuter:

Resenären kan välja att avsluta resan och få tillbaka hela biljettpriset. Hen kan välja att göra om resan, antingen med samma tågrutt eller med en ombokad resa med ett annat tåg, buss eller taxi. Hen kan också välja att genomföra sin resa en annan dag genom att boka om biljetten.

Ersättningsrätten gäller inte om resenärer har informerats om förseningen innan biljettköp.

Foto: Unsplash

Båt/färja

Vid resor över vatten skyddas passagerare av EU-förordningar och sjölagen. EU:s regler gäller för både nationella och internationella resor förutsatt att fartyget är EU-registrerat, avgår eller ankommer till en EU-hamn eller att resan har bokats i ett EU-land. Om resan blir mer än 90 minuter försenad ska båtbolaget förse alla passagerare med mat och dryck utan extra kostnad. Om förseningen kräver övernattningen ska bolaget ordna det, antingen på land eller på båten.

Vid inställda resor eller förseningar på 90 minuter eller mer har resenärer rätt till att boka om sin resa eller få pengarna tillbaka. Om resan genomförs men är försenad med flera timmar har passagerare, beroende på förseningens längd, rätt att få tillbaka upp till 50 procent av biljettpriset.

Dessa regler går alltid före bolagens egna bestämmelser och villkor. Om transportbolaget däremot erbjuder generösare ersättningar gäller dessa, inklusive EU:s förordningar.

Var den första som kommenterar

Svara till