Reseskydd och försäkring under längre resa

Ska du bege dig av på en längre resa? Då är det viktigt att du kontrollerar vad det är för
försäkring eller reseskydd som du har. I de allra flesta hemförsäkringar ingår det en
reseförsäkring som sträcker sig för resor på maximalt 45 dagar. Om du ska iväg på en vanlig
semester är detta ett utmärkt alternativ, men om du ska befinna dig på resande fot längre än så
behöver du förlänga eller utöka den försäkring som du har. I vissa fall krävs en specifikt
anpassad försäkring.

Ett reseskydd ingår oftast i en hemförsäkring under en begränsad tid, men det är viktigt att
vara medveten om hur många dagar som gäller. Att försöka förnya eller förlänga reseskyddet när
du redan befinner dig utomlands kan vara väldigt svårt om det hinner gå ut. Därför är det av
högsta vikt att du gör detta innan du lämnar hemlandet.

Vad innehåller reseskyddet i hemförsäkringen?

Det reseskydd som du har i din hemförsäkring brukar i de flesta fall ge ersättning för de viktigaste
situationer som kan uppstå. Det kan till exempelvis handla om ett olycksfall eller att du blir akutsjuk och behöver vård. Vissa försäkringar inkluderar även ett skydd om du skulle råka ut för
stöld, samt ett avbeställningsskydd. Det är viktigt att du kontrollerar vad din hemförsäkring
inkluderar, för att på så vis se om det är något du behöver lägga till.

Resa längre än 45 dagar

En kompletterande försäkring kommer du att behöva om du ska vara borta längre än 45 dagar.
Observera att tidsperioderna kan variera mellan olika försäkringsbolag.

  • En kompletterande försäkring behövs om du ska vara borta mer än 45 dagar
  • Du kan förlänga och utöka den hemförsäkring som du redan har
  • Du kan köpa en specifikt reseförsäkring separat

Vad kostar det att förlänga försäkringen?

Om du vill förlänga eller utöka din försäkring kommer du att behöva betala en avgift. Det är svårt
att på rak arm säga hur mycket det kommer att kosta, eftersom de allra flesta försäkringsbolag
gör sin premiesättning individuellt. Det finns flera faktorer som kommer att vara avgörande för
kostnaden. Din ålder är t.ex. en sådan. En medicinsk förhandsbedömning kan i många fall krävas
om du är över 65-70 år.

Vad ingår i specifika reseförsäkringar?

Väljer du att teckna en specifik reseförsäkring kommer du att få ett bra och mer heltäckande
skydd än om du enbart använder dig av hemförsäkringen. Återigen är det viktigt att vara
medveten om att innehållet i en försäkring kan se väldigt olika ut beroende på vilket
försäkringsbolag du väljer att använda dig av. Det vanligaste är att reseförsäkringen hjälper dig
med ersättning för förlust eller skada av dina ägodelar, men även akut sjukvård om du skulle
behöva, samt sjuk- och hemtransport vid behov. I reseförsäkringen ingår vanligtvis även ett
ansvars-, överfalls- och rättsskydd, möjlighet till kristerapi om du har råkat ut för ett brott,
evakuering vid krissituationer eller katastrofer, samt ersättning vid avbrott i resa.

EU-kortet för sjukvård

Om du är EU-medborgare kan du använda dig av Försäkringskassans EU-kort. Med hjälp av
detta kan du få mycket billig sjukvård om du befinner dig i utlandet. I vissa fall kan sjukvården
även blir helt kostnadsfri. Kortet gäller dock endast om du befinner dig i någon av de 31 stycken
EU-länderna som finns, men även Israel, Turkiet, Quebec, Algeriet, Isle of Man, Guernsey och
Australien accepterar kortet.