Ryskt visum

Här nedan informerar vi om hur du söker visum till Ryssland. Informationen är från november 2016.

Det vanligaste är att man söker turistvisum till Ryssland. Du har då tillåtelse att vara i landet max 30 dagar. Det finns både singelvisum och dubbelvisum. Som det låter på namnet är singelvisum inträde en gång i landet medan dubbelvisum utfärdas om det är så att du enligt resehandlingarna under uppehållet i Ryssland även ska besöka något av Rysslands grannländer (OSS-länderna, Baltikum) eller annat land, varifrån återresa sker genom Rysslands territorium (t.ex. Kina, Mongoliet). Resvägen skall i detta fall specificeras tydligt i ansökan.

Turistvisum utfärdas till svenska medborgare för en kortare vistelse i landet kopplat till turism såsom att besöka kulturevenemang, utflykter eller sightseeing. Vanligt turistvisum är tillräckligt för inresa för kortare affärsmöten, deltagande i mässor och auktioner, samt för medicinsk konsultation eller undersökning. I detta fall skall som ”syfte med resan” i mottagarens bekräftelse anges ”target tourism” och viseringen utfärdas därvid för det antal dagar som resans ändamål kräver enligt datum som anges i bekräftelsen (dock ej över 30 dagar). Denna typ av visum utfärdas som regel för kortare tid än 30 dagar.

Så här gör du

 1. Välj rätt visum som överensstämmer med syftet för din resa till Ryssland och kontrollera listan över dokument som krävs vid ansökan.
 2. Förbered nödvändiga handlingar över vald typ av visum.
 3. Fyll i den elektroniska visumansökningen på webbplatsen för den konsulära avdelningen vid utrikesministeriet i Ryska federationen.
 4. Välj ditt närmaste visumkontro för visumansökningar där du kommer att lämna in ansökan: Ryska visumcentrum i Stockholm, Ryska visumcentrum i Göteborg.
 5. Skriv ut den ifyllda blanketten och underteckna den personligen.
 6. Lämna in din visumansökan till det valda visumcentret, i förväg utvalt med bokad tid eller skicka dokument via posten med hjälp av posttjänster.
  Om du inte kan ansöka personligen, så kan du göra det genom din juridiska behöriga representant (familjemedlem, förälder, adoptivförälder, förmyndare eller förvaltare) med en fullmakt.

Dokument

För vanligt turistvisum (singel eller dubbel) krävs följande:

 • Ett bekräftelse av den ryska turistorganisation som bedriver turismsverksamheten, uppgifter om vilka som ingår i Federala Register av researrangörer
 • Giltigt nationellt pass, med minst två tomma sidor avsedda för visum.
 • Passets giltighetstid ska löpa minst sex månader efter visumets utgångsdatum
 • Visumformuläret fylls i online via denna länk blankett för ryskt visum, skrivs ut och undertecknas av den sökande
 • Ange den visumcentral där du tänker göra din ansökan (Göteborg eller Stockholm)
 • Ryska visumcentralen erbjuder hjälp vid upprättandet av en ifylld visumansökan.
 • Färgfoto 3,5 x 4,5 cm med ljus bakgrund framifrån utan glasögon eller huvudbonad (Med undantag för medborgare som på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avbildas med huvudbonad på passfotot). Ryska visumcentralen i Stockholm erbjuder “Express Foto” som en tilläggstjänst.
 • Reseförsäkring (se nedan), som gäller i Ryssland och helt täcker visumets giltighetstid, utom i de fall då denna täcks genom inbördes överenskommelse.
 • OBS! Konsulära avdelningen kan begära in ytterligare underlag för visering, kalla till intervju eller förlänga viseringen.

Vill du inte fylla i formuläret själv kan du kontakta Ryska Viseringscentrat som mot en avgift 125 SEK hjälper dig att fylla i det.

Avgifter och handläggsningstider

Serviceavgift och konsulär visumavgift betalas via bank enligt faktura. Som jag uppfattar det kostar det mer om du vill ha ditt visum klart på kortare tid. De har även delat upp avgiften i serviceavgift och konsulär handläggning. För singel och dubbelvisum:

 • 1-3 arbetsdagar: 700 SEK + 495 SEK (serviceavgift) = 1195 SEK
 • 4-10 arbetsdagar: 350 SEK + 315 SEK (serviceavgift) = 615 SEK

Reseförsäkring

Det finns tydliga direktiv kring vad din reseförsäkring ska innehålla, så se till att du har allting med. Din reseförsäkring skall innehålla följande:

 • Datum för försäkring
 • Försäkringsnummer
 • Fullständigt namn
 • Försäkringsbolagets namn och adress
 • Reseförsäkringens giltighetstid skall täcka hela uppehållet i Ryssland för singel- eller dubbelvisum och hela den första resan vid multipel visum
 • Förteckning över sjukvårdstjänster och medicinska transporttjänster, inklusive hemtransport av kvarlevor
 • Täckningsområde – hela världen eller Ryssland, Europa inklusive Ryssland)
 • Underskrift.
 • Vidare godtages ej heller försäkringar eller försäkringsintyg som ej innehåller nämnda information eller formulär utan försäkringsbolagens stämplar etc.
 • ERV har bra och prisvärda reseförsäkringar

Informationen nedan är ej uppdaterad

Efter att en oerhört nonchalant tjej på Kilroy Travel i Lund gav mig beskedet att hon minsann inte träffat en enda person som lyckats ordna ryskt visum på egen hand bestämde jag mig för att slå slag i saken och bli den första. Och efter mycket om och men sitter jag här idag med det ryska visumet ordnat och klart.

Här kommer en guide till er som gärna tjänar ett par hundralappar på att ordna det själva och som dessutom gillar att dra (de ofta lite högfärdiga) resebolagen vid näsan. Tyvärr går det inte att ordna visumet på helt och hållet egen hand utan du kommer att behöva ta hjälp från en rysk resebyrå varken du vill det eller inte. Men misströsta inte, det är inte alls så svårt som det låter! Guiden är sammanskriven med det som står på den ryska ambassadens hemsida. Det som är markerat i fet stil är det som jag tillagt för att du så enkelt ska kunna erhålla visumet utan problem.

Det första du ska göra innan du söker visum till Ryssland är att boka inresa och boende till/på den plats i Ryssland du först tänkt besöka. Efter detta kontaktar du en auktoriserad rysk resebyrå registrerad på Rysslands Utrikesdepartement (finns en uppsjö på internet – den jag använde var Legend Tours (info@legendtour.ru, baserad i Ulan Bator). De hjälper dig att ordna med visumbrevet (läs längre ner) men även om du behöver hjälp med biljetter till, inom och ifrån Ryssland.

Här nedan följer det du sedan ska ha ordnat:
1. Ett fullständigt ifyllt visumformulär. Visumformulär skall undertecknas och dateras av den sökande.

Observera att detta ifylls efter att du mottagit visumbrevet.
Observera också att du måste svara på alla frågor i visumformuläret och texta på ryska eller engelska. Ofullbordat visumformulär kommer inte att behandlas. Man kan ombedjas att lämna alla nödvändiga handlingar för att bevisa innehållet i blanketten.

 • Såhär fyller du i de olika rutorna (foto bifogat på ansökan samt länk till visumansökan):
 • 1. Nuvarande medborgarskap
 • 2. Efternamn
 • 3. Förnamn (och andranamn om finnes)
 • 4. Om du bytt ditt efternamn – skriv här ditt tidigare.
 • 5. Personnummer
 • 6. Kön
 • 7. Object of journey – Skriv: Tourism
 • 8. Rysk organisation från vilken du fått visumbrevet ifrån (ta hjälp från en rysk resebyrå att ordna med detta, kostar runt 25 dollar per person. Observera att det inte är namnet på resebyrån som ska ifyllas här, utan namnet på organisationen som står på visumbrevet).
 • 9. Vart i Ryssland du ska åka (ex. Moscow)
 • 10. Dagen du entrar landet (viktigt att det är precist och att du bifogar voucher (kvitto och intyg på biljetten du har på inresan. Inresedatum på biljetten måste vara exakt samma för att visum ska kunna erhållas).
 • 11. Dagen du vill åka ut ur landet (observera att detta DATUM måste vara detsamma som det som anges på visuminbjudan). Denna utresa måste dock INTE vara bokad och redovisad i din visumansökan.
 • 12. Passnummer
 • 13 och 14. Ifylles ej
 • 15. Arbets/studerandeplats inkl adress, post- och telefonnummer samt yrke.
 • 16. Yes (bifoga ett försäkringsbevis skrivet på engelska. Detta ska vara undertecknat i bläck av någon på försäkringsbolaget och be även att försäkringsbolaget nämner att försäkringen är giltig i Ryssland).
 • 17. Din nuvarande adress, post- och telefonnummer.
 • 18. Födelseplats
 • 19. Antal tidigare resor till Ryssland och om, när den senaste var.
 • 20. Om du har barn under 16 år som reser med dig fyller du i dessa rutor.
 • 21. Om du har släktingar i Ryssland fyller du i dessa rutor.

2. Ett giltigt nationellt pass (bara i original och som inehåller två tomma sidor). Passet måste fortsätta gälla minst sex månader efter visumets förfallodag.
Observera att skador på passets sidor (i synnerhet sidan med foto) kan få till följd att visumansökan avslås.

3. Ett färskt passfoto av den sökande fästes vid övre högra hörnet av visumformuläret.

Fotona skall vara:
1) nytagna, välliknande och av god kvalitet
2) tagna rakt framifrån mot en jämn ljus bakgrund utan huvudbonad (undantag medges av religiösa skäl men hela ansiktet måste synas)
Foton som inte uppnår dessa krav accepteras inte och kan därför medföra att handläggningstiden förlängs.

4. En betalt reseförsäkring, (i formen av brev undertecknad av en officiell person) giltig i Ryssland, som innehåller ert namn och giltighetsperiod (för medborgare i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Österrike)
Observera att giltighetsperioden skall täcka hela perioden av en planerad resa till Ryssland.
Den sökande skall för turistvisum till konsulära avdelningen inlämna: ett fullbordat visumformulär, ett nationellt pass, ett passfoto, en betalad reseförsäkring (se punkter 1-4 ovan), samt:
– En standardiserad turistbekräftelse (visumbrev) från en auktoriserad rysk resebyrå registrerad på Rysslands Utrikesdepartement. Bekräftelsen skall innehålla den resandes fullständiga namn, födelsedatum, passnummer, inrese- och utresedatum, rutt, resebyråns kontakt och registreringsnummer, samt den officiella stämpeln och underskriften av en auktoriserad person. Observera att detta hjälper den ryska resebyrån dig med.
.
– Observera att enbart hotellbokningen inte är tillräcklig för turistvisum, hotellet skulle vara fullt betalt för hela vistelseperioden i Ryssland. Detta var inte fallet då jag fick mitt visum då jag bara betalat en depositionsavgift på två hostelnätter i Moskva medan mitt visum är giltigt från den 10-25 juni. (bokade via bookhostels.com).
– En turistvoucher utfärdad av en auktoriserad resebyrå, som innehåller den resandes fullständiga namn, födelsedatum, passnummer, inrese- och utresedatum, namnet på den mottagande ryska resebyrån samt bekräftar betalningen för login i Ryssland.
.
VIKTIGT: Det tar minst 7 arbetsdagar att utfärda turistvisum. För min egen del lämnade jag in visumansökan den 5e juni och fick tillbaka passet den 19e juni. Detta gjorde jag på det ryska konsulatet i Köpenhamn, Kristianiagade 5 (som enligt ryktet är något mindre petiga och rigida än deras motsvarighet i Stockholm). De tog bara betalt i kontanter (360 danska kr) men enl vad det det står på ryska konsulära avdelningen i Stockholm är det tvärtom – där accepterar de bara kortbetalningar. Lägg märke till att man inte kan skicka in visumansökan med post. Du måste alltså själv gå dit alt. skicka någon som lämnar in det åt dig.
Ryskt turistvisum utfärdas för högst 30 dagar. När ni kommer in i Ryssland med turistvisum kan ni vid gränskontrollen ombedjas att förevisa också er turistbekräftelse, voucher och returbiljett med ett fastställt utresedatum från Ryssland. Ni kan också behöva bevisa att ni har tillräckliga medel för resan.
Lycka till och hör gärna av er om hur det gick!
MvhDaniel

29 kommentarer på Ryskt visum – Så här gör du

 1. Olivia Hultin-Lange

  Tjena!
  Bra artikel!!!
  Jag undrar – vet du hur långt in i framtiden man kan göra det här? Eller hur lätt det är att få alla nödvändiga dokument skickade till en utomlands?
  Eller är det kanske någor som jag behöver fixa med innan jag ger mig av på min långa resa – tänker framförallt på resförsäkringen i form av brev osv..
  Är min första resa ut ju, så visst är man en liten novis på det mesta! ;P
  Btw, så snackade vi på chatten för ett par månader sedan, och därefter så var jag i Kalmar och jag tror att jag såg din farsa på bussen från två systrars väg bara någon dag därefter – han liknade dig lite över näsan om jag minns rätt, och tog också tåget t emmaboda. du hade ju nämnt att han jobbar på Bjurbäcksskolan..

 2. Peter

  Hej !

  försökt med länken men finns det förslag på andra turistbyråer man kan anlita Ska Nämligen göra ett besök i Kazan nu i höst.

 3. Julia och Rebecka

  Vill bara tacka för en fantastisk sida! vi råkade också ut för den tjuriga tjejen i lund och blev något desperata. men efter att ha hittat hit till dig har hoppet återfunnit sig och imorron åker vi till köpenhamn med alla papper! Tack!

 4. anna

  Hej!

  Planerar att åka till Ryssland i höst. Gick in på ambassadens hemsida, det verkar jättekomplicerat!Den här guiden blir säkert till stor hjälp!

 5. Anna-Karin Upptäcktsresor

  Hej Daniel,
  Mycket bra artikel! Det tackar vi för då vi inte haft så mycket Ryssland tidigare men börjar få många som vill åka Transibiriska nu och vi vill kunna hjälpa våra kunder med detta krångliga förfarande:-)

 6. Christian

  Hejsan och tack.. även om din information inte gjorde något lättare.. Men jag har en fråga: Om man nu inte tänkt köpa någon biljett till Ryssland, utan åka dit med bil, eller lifta via Finland, hur göra då?

 7. Anders Wikström

  Bra artikel Daniel!

  Jag kan tillägga att det nu blivit så illa att många ryska resebyråer vägrar utfärda LOIs om man uppger att man tänker ansöka vid ryska ambassaden i Stockholm. Detta pga den extremt nitiska ryska konsuln i Stockholm.

  Och eftersom flera andra närliggande ambassader (T.ex. Oslo och Köpenhamn) inte accepterar ansökningar via post så är det verkligen en utmaning att fixa det på egen hand.

  Sweagent är dock en svensk resebyrå som kan ge en viss flexibilitet och till skillnad från vissa andra svenska resebyråer inte kräver att man bokar även boende genom dem. Dock kostar det en slant förstås…

 8. Carin

  Hej! Jag och min pojkvän ska besöka Moskva i Mars och vi har undrat så mycket om hur man gör med visumet. Men efter denna information har vi fått svar på alla våra frågor. Tack så mycket!

  Mvh Carin

 9. Nicklas

  Tack för all kanon information tog bara 5 dagar att ordna visumet i Stockholm väldigt smidigt.

 10. Palle

  Tjena. Tack för bra guide. Mycket nyttigt. Ska åka till Ryssland nu i Mars och tog vägen genom Sweagent. Det kostade 1390:- men då fixade dom allt efter det att jag skickat in de papper dom ville ha. Visum klart och inga resor till ambasader och annat. Synd bara att ett visum ska kosta så mycket i pengar elternativt resor och tid. Men i alla fall, det löser sig !

 11. Palle

  Får väl tillägga att jag åker på turist visum och jag bokade inte resa eller hotell genom Sweagent utan separat. Kopior på detta fick jag skicka med i brevet till Sweagent.

 12. Harald Carlstrand

  Väldigt bra tips!

  Har precis hämtat visum till ryssland och har lite uppdaterad information och tips:

  1. Att lämna in till konsultatet i Göteborg är ett bra tips. De fixade allt utan krångel på fem arbetsdagar.

  2. http://www.visatorussia.com är en bra sida som hjälper en med inbudan + voucher (i samma dokument) för 30 dollar.

  3. Vi behövde inte bifoga kvitto på varken in- eller utresa. Inte heller vandrarhemsbokningar. All den informationen täcks upp av dokumentet man får (inbjudan+voucher. Hänvisas till som ”visa support” av vissa byråer).

  För att summera så lämnade vi in:
  – Ansökningsblankett
  – Pass
  – Passfoto
  – Visasupport (=voucher+inbjudan)
  – Försäkringsbevis

  Lycka till!

 13. Magnus

  Ännu nyare info: Vårt hotell som vi bokat på hotels.com fixade turistinbjudan och turist voucher med vändande mail på ca två timmar gratis. Alla stämplar och underskrifter på plats. Ett sigthseeing-program var också inskrivet. Innan jag fick det tipset började jag dock misströsta eftersom konsulatet säger att brev köpta på webben inte är giltiga.

 14. brell

  Vet inte hur du lyckats så dåligt men jag gick till ambassaden med mina papper och sen kunde jag hämta mitt visum 4 dagar senare. ingen inblandning alls av resebyråer överhuvudtaget…

 15. Grind Ol

  Visum avtalet har förbättrats i flera omgångar sedan denna guide skrevs, senast i Juni i år.
  Själv har jag fått ut visum på 3 respektive 5 dagar på konsulatet i Stockholm.
  punkt 8 ska bara fyllas i om du ansöker om ett affärsvisum. Om du söker ett vanligt Turist visum skriver du bara N/A i detta fält.

 16. Petter

  Tycker fortfarande att det är lika roligt när någon säger att man ”tjänar ett par hundralappar på att ordna det själva” 🙂 Hurra för att tjäna pengar (eller att bli av med mindre pengar, ~spara pengar).

 17. Emil

  Ryska ambassaden har nu ett nytt visumformulär som måste användas, kommer man med det gamla får man retur. Det gör att numreringen inte stämmer i texten ovan. Post 1-7, 9-15, 18-20 måste fyllas i. 8, 16, 17 och 21 kan lämnas tomma om de inte är relevanta. På post 13 fyller man i turistbyråns referensnummer och på post 15 bör man ha en referens till sitt försäkringsbevis. Inresebiljett krävdes inte. Inbjudan fick jag gratis av hotellet på ett par dagar.

  Konsulatet i Göteborg tar 5 dagar på sig för ett turistvisum efter att man har betalat avgiften (endast postgiroinbetalning) och lämnat in ett kvitto. Sådan tur att det ligger ett bankkontor mitt emot…

 18. niklas

  Hej daniel .
  Jag har tänkt att åka motorcykel till ryssland , men har väl inte tänkt att bo på hotell mer än vid nödfall , ja om det skulle bli dåligt väder eller något annat . så jag undrar om du har någon koll på hur jag ska gå tillväga då , om du vill kan du svara på min mail nicke_9b@hotmail.com mvh Nicke

 19. Lasse Dahlberg

  Det låter som att anlita en resebyro vore mycket enklare än att uppfinna hjulet igen speciellt som man ska betala någon pengar som i Ryssland, men du bevisar bara att om man har tid så är allt möjligt lycka till för din pensionering

 20. Johan

  Jag håller med Lasse, speciellt om man åker på en weekendresa och ska spendera i Ryssland sammanlagt 3-4 dagar. Man har ju inte tid att hålla på för att i slutändan kanske spara lite pengar. Jag åkte till Moskva via Östresor (www.ostresor.se), som jag hittade på nätet. De har en massa hotell att välja på och så gick det smidigt med visum.

 21. pleinelune

  Har någon provat att söka med hjälp av ”Visa to Russia” på senaste tiden? Går det ens att få visum utan att betala hela hotellvistelsen innan visumansökan?

 22. PRIVJET Visum och resor till Ryssland

  Vi kan erbjuda dig ett visum till Ryssland med vår inbjudan för 1000 kr per person. Du behöver inte boka något hotell eller be din vän att skicka något dokument.

  http://www.privjet.se

 23. PRIVJET Visum och resor till Ryssland

  Hi!

  As you all know, the worst thing in applying for Russian visa is necessity of a tourist voucher and invitation. Privjet would like to assist you in this case and provides Turistdokumen for 250 SEK. If you don’t have booked hotel or have friends in Russia we can take care of whole visa process without any booking only for only 800 SEK.

  Please check our website http://www.privjet.se

Svara till