Indien – Kontrasternas Land

Det sägs ofta att Indien inte är ett land utan en kontinent. Från norr till söder och från öster till väster skiljer sig människor och språk åt. Precis som seder och traditioner. Det är få länder i världen som är så diversifierat som Indien. En resa i landet ger minnen för livet och lämnar ingen oberörd.

Här möter man en sällan skådad fattigdom, som för oss besökare stundtals är mycket svår att hantera och här finns människor med enorma rikedomar. Här finns Himalayas snöklädda bergstoppar, öknar, stäpper och milslånga sandstränder. Kontrasterna är stora. Möten med olika religioner ger starka upplevelser och minnen.
En resa i Indien blir vad du gör den till och ger vad du vill att den skall ge!

Indiens historia i korthet

För mer än 4 500 år sedan började Induskulturen, även kallad Harappakulturen, att utvecklas när nomadiserande stammar slog sig ned i dalgången runt floden Indus och började odla marken. Under denna period idkades handel med Mesopotamien. Cirka år 1 500 före Kristus började ariska stammar från Afghanistan och Central Asien bosätta sig i de norra delarna av Indien och tvingade draviderna söderut. Under denna period skrevs de heliga hinduiska Vedaskrifterna och kastsystemet formaliseras.

Den grekiske härföraren Alexander den Store nådde med sina trupper den indiska gränsen år 326 F Kr. Hans trupper vägrade fortsätta över floden Beas, som ligger i dagens Himachal Pradesh. Mauryariket nådde sin höjdpunkt under 200-talet F Kr. när kejsar Ashoka styrde detta. Sedan följde en period med flera kortlivade kungariken. Vissa av dem idkade handel med Romarriket! På 1 000-talet e Kr. Invaderades Indien för första gången av muslimska trupper.

De bildade senare ”Sultanatet av Delhi”. År 1525 marscherade Djinghis Khans ättling Babur från Kabul i Afganisthan mot Punjab och Sultanatet i Delhi. Han besegrade Sultanatets armeer vid slaget i Panipat år 1526 och grundade Stormoghulriket som varade från år 1527 till 1757. Flera av stormoghulerna var framstående ledare och under deras period uppfördes vackra byggnadsverk, vissa av dem räknas till världens vackraste, bland annat Taj Mahal.

Kampen om Indien började när portugisen Vasco da Gama anlände år 1498. Bland annat erövrades Goa som portugiserna kontrollerade ända till 1961. Britterna kom till Indien år 1612 när Ost Indiska Kompaniet etablerade sin första handelsstation i delstaten Gujarat. Även danskar och holländare satte upp handelsstationer under denna period. Fransmännen etablerade sig år 1672. Ganska omgående flammade konflikter mellan dem och britterna upp vilket slutade med att britterna fick herraväldet över hela Indien. På 1920-talet blev Mahatma Gandhi en nyckelfigur i den indiska politiken och hans långa antivåldskamp för landets frihet tog form.

Indien fick sin självständighet den 15 augusti, 1947. Detta ledde till en delning av landet efter krav från hinduer och muslimer, med tusentals dödsoffer som följd. Hinduerna stannade i Indien och muslimerna flyttade till Öst eller Väst Pakistan. Den 30 januari, 1948 mördade en hinduisk fanatiker Mahatma Gandhi på väg till en aftonbön. Även andra indiska ledare har mördats under årens lopp. Indira Gandhi mördades av sina livvakter 1984 och hennes son Rajiv dödades av en bomb under en valkampanj i november 1989.Indien är numera världen största demokrati som delvis genomgått en stor förändring. Landet har moderniserats till stora delar och har egna kärnvapen. Många av landets invånare har fått det bättre, men byråkratin och korruptionen fortsätter. De förhindrar att den stora majoriteten kommer ur sin fattigdom.

Befolkning

Indien är världens näst största land gällande befolkningsmängden och har nu mer än 1 miljard invånare. Mer än 70 % av befolkningen bor fortfarande på landsbygden. Landets tätast befolkade områden, med nästan 800 personer per km2, ligger i Väst Bengalen. I delstaten Arunachal Pradesh bor det endast 10 personer per km2.I Indien lever minst ett par hundra olika folkgrupper som brukar delas upp i olika etniska huvudgrupper; Indo-Ariska (72 % av befolkn.) , dravider (25 %), mongoliska och övriga (3 %).Den beräknade medellivslängden är låg jämfört med västvärldens och fattigdom enorm bland många.

Religion

Förmodligen finns det inget land i världen som har fler religioner representerade inom sina gränser än Indien. Möten med dessa under en resa ger starka, spännande, fascinerande och oförglömliga minnen. Hinduismen, världens äldsta religion 3 – 4 000 år gammal, utövas av cirka 80 % av landets invånare. Religionen tillåter ingen konvertering utan man måste födas som hindu för att få utöva denna. Man tillber tusentals gudomligheter.

De tre mest betydelsefulla är Brahma, Vishnu och Shiva.Den näst största religionen i landet är islam som fördes hit genom invaderande armeer från norr och genom handelsmän i söder. Islam grundades i Arabien av profeten Mohammed på 600-talet. Ordet islam betyder ”ge upp”, vilket troende gör inför Allahs vilja. Islams heliga skrift är Koranen.Övriga religioner som finns representerade i Indien är, bland annat, kristendom, buddhism, jainism och sikhism.

Geografi

Indiens totala landyta uppgår till cirka 3 287 263 km2, ungefär 73 gånger Sveriges yta. Inom landets gränser finns flera olika naturtyper representerade.Indien är uppdelat på 25 delstater och 7 administrativa regioner, inklusive huvudstaden Delhi. Två av dessa besökte jag under denna resa.

Delstaten Uttar Pradesh (UP) har Indiens största folkmängd och skulle vara ett av världens folkrikaste länder om det vore självständigt. Här bor nästan 500 människor per km2. Delstaten är ett av landets stora historiska och religiösa center. Här rinner hinduernas heliga flod Ganges, och längs den finns flera viktiga religiösa platser.

Himachal Pradesh (HP) är landets yngsta delstat och en av de minsta med c:a 6 miljoner invånare. Den ligger i nordvästra delen av landet på gränsen mot Kashmir och Kina. Namnet betyder ”Himalayas Land”. Här finns stora skogar av gran och ceder och mer än 140 toppar högre än 5000 möh. Dalai Lama och hans folk i exil har fått en fristad i regionen runt staden Dharamsala. I denna stad kommer man i kontakt med den tibetanska kulturen, man kan besöka tibetanernas regeringsbyggnader och deras vackra tibetanska tempel.

Klimat

I norra delen av landet finns den mäktiga bergskedjan Himalaya med världens högsta bergstoppar. I Indien finns även stora slättland, öknar, högplatåer och vackra, milslånga kuster. I landet råder tre olika årliga klimatperioder; Den heta, den våta och den något kyligare. På grund av landets storlek och olika miljöer varierar klimatet dock från snö och is i norr, till sträng hetta i ökenområdena.

Bästa tiden att besöka områden söder om Himalaya är från november till februari då temperaturerna är hanterbara. Bergsområdena är bäst att besöka i maj/juni till i början på september. Monsunperioden, med enorma skyfall, börjar runt 1:a juni i landets södra del och drar sedan norrut.

Miljöproblem

Indien brottas med flera miljöproblem. Landets stora behov av mat, vatten och bränsle leder till skogsskövling och jorderosion. Bristen på rent vatten leder till sjukdomar och undernäring. Avgasutsläppen från de många tvåtaktsmotorerna i storstäderna skapar luftföroreningar. Orenade industriutsläpp har lett till förgiftningar.Flera av dessa problem försöker man stoppa genom olika aktivitetsprogram.

Flora och Fauna

Landets 16 olika skogsbiotoper skapar förutsättningar för ett av världens artrikaste land inom växt- och djurriket. Här finns mer än 65 000 olika djurarter; 350 däggdjur (7.6 % av världens alla arter), 408 olika reptiler (6.2 %), 197 amfibier (4.4 %), 1 244 fågelarter (12.6), 2 546 olika fiskar (11.7 %) och 15 000 olika blommande växter (6 %).

Många djur-, fjärils- och fågelarter som lever i Indien är starkt utrotningshotade på grund av tjuvjakt, trots fridlysning.Det finns säkert få länder i världen som kan erbjuda resenärer så varierande upplevelser som Indien. Efter första besöket ifrågasätter man ofta sina tidigare värderingar och en längtan att åter besöka landet föds.

3 kommentarer på Indien – Kontrasternas Land

 1. Göran

  Storleken har betydelse.

  Nog för Indien är stort, men peta in ett komma mellan sjuan och trean, då stämmer jämnförelsen bättre med Sverige.

 2. Alex mcfire

  En intressant sak är att hela Indien har samma tidszon, vilket är lite udda,
  speciellt i t.ex Mumbai och
  Andamanerna.

Svara till